Staffars Seriers Blog: Börja prenumerera - få presentkort

Börja prenumerera - få presentkort

Lägg upp en ny prenumeration på minst 3 månatliga titlar så får du ett presentkort på lägst 100 kr. Se tabellen nedan

Antal titlar/månadpresentkortsbelopp
3-4100 kr
5-9200 kr
10 -> 300 kr

Villkor: Titlar definierar vi som exempelvis Amazing Spider-Man, Detective Comics, Walking Dead och inte antalet tidningar som kommer ut per månad. Presentkortet delas ut 3 månader efter det att de första numren löses ut och under förutsättning att prenumeranten fortlöpande har löst ut sina tidningar minst en gång per månad. Erbjudandet gäller både  för butik och postorder.

För att vi skall kunna hålla ordning på det här erbjudandet bokföringsmässigt så vill vi ha en engångs-deponering på 50 kr som vi betalar tillbaka efter ett års prenumeration. Vill du avbryta prenumerationen innan ett år förverkas depositionen.

Prenumerationerna löper med så många nummer som vi har beställt i förväg, vilket vanligtvis är 2 nummer för månadstidningar. Notera dock att somliga tidningar är usla på att hålla sin planerade utgivningstakt (Spawn!!!) och att vi då kan ha kommit att beställa fler än 2 nummer i förväg.

Du kan se alla villkor inklusive vad som krävs för att månadskatalogen Previews gratis på vår prenumerationsservicesida. Där finns även ett enkelt formulär att fylla i för att skicka anmälan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar