Staffars Seriers Blog: Mailinglistor

Mailinglistor

Vi på Staffars Serier har två mailinglistor som vi skickar ut någorlunda regelbundet. Den första är vårt nyhetsbrev nyinkommett@staffars.se. Det andra är en speciallista för yaoi-album. Använd fomulären för att skriva upp dig på den lista som du föredrar.

Nyhetsbrev - skickas en gång i veckan
* indicates required

View previous campaigns.Yaoi-mailinglista skickas högst en gång i månaden
* indicates required

View previous campaigns.