Staffars Seriers Blog

30 augusti 2004

Nördarna styr världen

Den mycket respekterade tidningen Asahi (motsvarar Wall Street Journal) har en artikel om Otakus. Vad som är värt att notera att de uppskattar ca 2% av japanerna går att definiera som Otakus dvs källarboende, socialt handikappade människor som inte har använt en dusch på en månad och att de spenderar ungefär 260 miljarder yen (omkring 18 miljarder i svensk valuta) årligen på manga, dataspel eller japanska popprinsessor. Det är inte dåligt med pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar