Staffars Seriers Blog: Nytt svenskt seriemagasin på nätet

08 november 2005

Nytt svenskt seriemagasin på nätet

Komika har kommit ut med sitt första nummer men bara i elektroniskt version som en PDF-fil. Det är en rätt trevlig blandning av artiklar och serier i den, framför allt uppskattar jag att siktet i mångt och mycket är inriktad på den europeiska seriemarknaden något som jag själv har svårt att överblicka. De serier som är med känns bra utvalda vilket alltid är trevligt. Ett par nya svenska talanger som Malin Biller vars serier här var bättre än de som funnits med i Allt för Konsten, Fabian Cigarett Göransson är på väg att bli en svensk Jeffrey Brown.

Jag kan rekommendera att man laddar ned de 4 mb som tidningen omfattar och tar en titt: http://komika.se/file_download/2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar