Staffars Seriers Blog

14 januari 2005

2004 års serier och seriehändelser

Vi har gjort en vår egen betraktelse över det gångna årets serier och seriehändelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar