Staffars Seriers Blog

26 januari 2005

Webshoppen

Vi har lagt till en ny kategori- Sergio Aragonés samt gjort en mycket nödvändig uppdatering av Mangadelen där vi nu har över 1900 album listade. Vi sänkte även priset på en del av Gaiman, Miller och en del Manga-album.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar