Staffars Seriers Blog

14 mars 2005

Staffar Says:


Vi må så att vi må skørda.


Så medan jag håller på att titta igenom Previews før vår månatliga
genomgång
, så noterar jag att man som vanligt kallar Mars før mangamånad. Bra så lång, frånsett att det kommer betydligt färre nya mangatitlar än førra månaden, i synnerhet betydligt färre intressanta titlar. Hum. Däremot så dyker mangamånadssymbolen upp på väldigt många titlar som inte har någonting alls med manga att gøra! Jag menar, Nancy Drew?? Nåväl,Annars känns det ju numera som om varje månad är mangamånad, något som faktiskt gør att det inte känns speciellt meningsfullt før oss att ha en egen mangamånad, så till skillnad från dom senaste åren så kommer vi ICKE att ha en sådan i år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar