Staffars Seriers Blog: I Agenda på söndag om mangamålet

28 januari 2011

I Agenda på söndag om mangamålet

Agenda kommer på söndag att ha ett reportage om hovrättens dom och sedan debatt.  Jag och Kristiina från Serieteket blev tidigare i veckan intervjuade i butiken om våra reaktioner på den tidigare domen från tingsrätten. Däremot kommer ingen av oss att medverka i debatten.  Jag förväntar mig inte mer än en eller två meningar från min intervju kommer med.

Vad gäller själva domen så är det bara att konstatera att det blev en fällande dom men en kraftig minskning av dagsböterna. Vad som är glädjande är att hovrätten friade några bilder vilket gör att det kommer att finnas en vägledning om vad som är olagligt eller inte. Det sista var det som verkligen skrämde mig med tingsrättens dom. Det gick inte att få fram information om vad det var som hade blivit fällt. På vilken nivå låg bilderna. Var det dags att börja bränna böcker nu? Nu blir läget lite klarare.

För en juridisk analys av domen rekommenderas Mårten Schulz genomgång av domen. Jag har sett en uppgift om att domen kommer att överklagas vilket vi får se vad det leder till. Nålsögat till domstolen är tyvärr litet och vi får se vad som händer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar