Staffars Seriers Blog: Geeksnack om Crowdfunding

29 maj 2013

Geeksnack om Crowdfunding

I senaste avsnittet av Geeksnack så pratar jag med Yvette Gustafsson om hennes serier och inte minst de försök hon gör med att orientera sig i du nya sköna digitala värld. Hon satsar på webbserier, eböcker och har nu en crowdfunding (slutar snart) för att finansera en tryckt upplaga av Zak&Ting-albumet. Jag tyckte det blev ett intressant intressant samtal inte minst därför att Yvette var väldigt öppen med siffror och hur hon har gått till väga.

Vi kom inte in på det i programmet eftersom det är Yvette som står i centrum men jag har delade känslor kring detta med crowdfunding. De positiva känslorna är starka då det kan innebära att vi får ta del av saker som annars inte skulle bli gjorda vilket är en enorm förbättring. De lite svalare känslorna kommer från en känsla av att de kanske inte räcker att saker blir gjorda. För det räcker inte med att saker finns om de när de är gjorda inte når ut. Jag har en känsla av att en hel del crowdfundare inte tänker längre än att få ut böckerna till de som beställer dom. Det är lite som problemet med Print-on-demand i teorin fantastisk men i praktikten innebär det att dina böcker blir för dyra för att finnas i den riktiga bokhandeln om de ens får möjlighet att köpa in dom. Det verkar också som en del inte verkar tänka på att sälja på fler sätt än via crowdfundingen. Vi har fått flera samtal från personer som vill ha tag på böcker som bara erbjudits via de olika utländska crowdfundinföretagen och det är en dålig utveckling.

Jag har riktigt negativa känslor kring crowdfunding när förlag söker pengar för att ge ut böcker. Då handlar det enbart om att stjäla bokhandelns kunder och även om de i vissa trycker upp en upplaga så tenderar den till att vara för liten så att den tar slut snabbt och trycka inte om. Även här saknas ett upplägg som tänker framåt.

Men nog om mina tankar kring crowdfunding, lyssna på Yvette och köp hennes kommande album.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar