Staffars Seriers Blog

14 maj 2005

Bokhandeln skriver om serier

Branschtidningen Svensk Bokhandel har tema serier i sitt nya nummer och där skall vi finnas med på ett hörn i någon typ av profil. Om du hittar tidningen på bibliotek är det numret med David Liljemark-omslaget. Profilen finns inte uppe på nätet ännu vad jag kan se men de har släppt en artikel som ett smakprov varifrån följande citat från Kenneth Andrén på Egmont är hämtat:

Samtidigt tror han att mangavågen är på väg att plana ut.
- Ja, det kommer att bli brist på bra serier snart. Allt som ges ut i Japan är inte bra. Men serier är ett tillväxtområde, även våra traditionella titlar växer.
Det finns ett område där Egmont inte riktigt finns på banan. Det handlar om "den grafiska novellen - graphic novel" som av tradition är stor i Mellaneuropa men som växer ordentligt i USA just nu.


Två saker står ut här, dels journalistens bedrövliga engelska, Graphic Novel översätts vanligtvis med seriealbum men kan även serieroman är ett fullgott alternativ. Men det mest skrämmande är bristen på insikt på hur stor manga verkligen är i Japan och i stora delar av världen hos en representant för Sveriges största serieutgivare. Men samtidigt är det en väldigt typisk kommentar från en icke manga-intresserad person.

Vad som troligen kommer att hända med mangaförsäljningen i Sverige är att försäljningstopparna minskar en del vilket uppvägs att det kommer att finnas betydligt fler serier i gång samtidigt. Mangaförsäljningen i Sverige står dock inför ett rätt intressant skede då utgivningen snart kommer att vara såpass stor att de reguljära bokhandlarna kommer att vara tvugna att upplåta en hylla till mangorna om de vill ha alla inne vilket inte är helt säkert att de vill göra. Vad det i så fall skulle innebära har jag lite svårt att sia om.

Artikeln är läsvärd om man klarar av att filtrera bort skribents okunniga använding av utländska termer där vi har väl inarbete svenska namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar