Staffars Seriers Blog: Intressanta möjligheter

27 december 2006

Intressanta möjligheter

MTD, Morgontidningsdistribution kommer enligt Dagens Media att börja konkurrera med Tidsam och framför allt kanske Interpress genom att börja distribuera tidskrifter från årskiftet. Det som gör det hela mycket intressant för serietidningsförlag är att de inte kommer att ha något volymkrav utan kommer även att distribuera små volymer dessutom så kan man skicka ut tidningarna vilken dag i veckan så att man kan få ett litet försprång gentemot Tidsam distribuerade tidningar.

Just möjligheten att komma ut på marknaden har varit den största stötestenen för nya tidningar, tidsams krav på volym har varit svårnådda och Interpress har för dålig spridning. Därmed skall det inte sägas att nya tidningar autmatiskt kommer att få spridning som MTDs VD säger i artikeln:
"Det är ganska tufft i tidningshyllorna ute i butikerna i dag och det är klart att de vill ha de titlar som säljer bäst, så helt fritt fram för nya titlar blir det inte"

Men spelplanen har helt klart ritats om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar