Staffars Seriers Blog

13 december 2004

Prisändring! Prisändring!

När dollarn faller har den fattige inget paraply, däremot så sänker vi vår dollarkurs nu. Sålunda kommer vi nu att ta 10 kronor per dollar før nyinkomna tidningar och album.

Dock kommer det att gälla vissa undantag från det här, nämligen manga från førlag som inte har skaffat fullständiga rättigheter, vilket i nuläget är Dark Horse (nyare titlar), DC och Viz (jag är rädd før att det även kommer att gälla før fler førlag, i dagsläget okänt vilka.) Vi kommer även fortsättningsvis att behøva hålla en høgre dollarkurs før titlar från Marvel samt 2000AD-materialet från DC. Før samtliga dessa titlar kommer vi att ta 11 kronor per dollar.

Staffar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar