Staffars Seriers Blog: Over the Rainbow

19 juni 2005

Over the Rainbow

Mannen som varit ansvarig för Disney-utgivningen de senaste årtionderna, Bruce Hamilton, har avlidit. Mark Evanier har en kort text om det hela

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar