Staffars Seriers Blog: Vi är veckans tips

19 juni 2005

Vi är veckans tips

Allt om Stockholm listar saker de älskar och just nu är det bland annat oss:

Staffars serier
När det droppar på plåttaket.

1 kommentar: