Staffars Seriers Blog: Vissa kunder gör ens dag

01 juni 2005

Vissa kunder gör ens dag

"Det är inte alla butiker där man kan komma in efter två år och de inte bara känner igen en, de kommer ihåg vilka tidningar det var som man köpte."