Staffars Seriers Blog: Den tolfte

06 april 2006

Den tolfte

Det blir tyvärr inget arrangemang kring den tolfte den här månaden. SPX och Uppcon i samarbete med påsken tar knäcket på arrangemanget i den här månaden. Vi har några idéer om signeringar som vi vill göra under de kommande månaderna så chansen att få träffa en serietecknare under den tolfte kommer att öka.