Staffars Seriers Blog: Till Vanja och andra potentiella serieskapare

04 april 2007

Till Vanja och andra potentiella serieskapare

Mikke Schirén söker serietecknare till en ny serieantologi:

2008 kommer Komika förlags antologi Eld! Nu söker vi medverkande till denna genom en tävling. Temat är eld och alla bidrag ska vara ordlösa, och gjorda av svenska serieskapare. Bidragen kan vara i färg eller svartvitt. Bidragen ska vara inskickade senast 1 september 2007. Vilka som kommer med i antologin meddelas på Komikas hemsida i slutet av oktober.

Antologin kommer att säljas genom seriebutiker och bokhandeln, och målet är att även sprida den internationellt.

Formatet på antologin kommer att vara 18x18 cm, och bidragen ska vara anpassade för detta. Skicka inte några original, skicka endast kopior, eller allra helst digitala filer, på mail eller cd.

Bidrag skickas till: Komika förlag, Plogvägen 11, 646 34 Gnesta.
Eller epost: eld@komika.se.

För mer information kontakta Komika på mailadressen: info@komika.se, eller ring: 070-2024961, eller prata med Mikke vid Komikas bord under SPX i Stockholm.

Arvode för medverkan i antologin kommer att vara enligt Författarförbundets rekommendationer.