Staffars Seriers Blog: Framtiden för Love & Rockets

09 maj 2007

Framtiden för Love & Rockets

Tom Spurgeon skriver om de nya billigare Love & Rockets och om framtiden för serietidningen. Det jag fann intressant var att de dels hade en så hög upplaga som 10.000 på de första upplagan av de nya billighetsutgåvorna och dels att de korrekt konstaterar att det är olika kundgrupper som köper megaböckerna Locas och Palomar så den kommer de att fortsätta hålla dom i tryck. Däremot kommer de klassiska albumen # 1- 15 att försvinna så är det några av dom som du saknar är det bäst att skynda på att köpa dom annars är nog risken stor att du blir tvungen att köpa dubbelt.

En mening i Spurgeons text fastnar dock extra för mig.

The publicity director also stressed that despite rumors that Gilbert Hernandez's stated desire to do more original graphic novel work might have an impact on the comic book-sized second volume of the Love & Rockets series, that there are no plans to delay or suspend the title, one of the few remaining alternative comic books on the market.


Det jag fetmarkerade är det som tyvärr är en alltför stor sanning idag. Även om jag själv i mångt och mycket gått över till att köpa album istället för tidningar (gäller även butikssortimentet) så tycker jag att det kommer alldeles för få serietidningar just nu. Det är kanske värt att påpeka att jag förstår varför man väljer bort serietidningarna då dels de stora pengarna (i den mån man kan tala om sådana) finns i album och dels så innebär det betydligt mindre arbete med att ge ut en bok än 6 serietidningar.

Det jag far efter är att den här utvecklingen innebär att kunderna kommer betydligt färre gånger till butikerna och exponeras därmed för färre serier vilket gör att de konsumerar mindre än vad de annars skulle göra och det vinner ingen på. En regelbunden utgivning av serietidningar ökar intresset för serierna som helhet och stimulerar försäljning för fler serier än de som kommer ut. Det tråkiga är att det krävs inte så många tidningar för att råda bot på detta. Det skulle behövs ungefär fem tidningar till som kommer ut regelbundet med 3-4 nummer per år.

Tittar vi på de svenska seriemarknaden så har vi lite av samma situation. När Horst var som mest igång med Epix så drev serietidningar kunder till albumen. Nu finns inte Horst serietidningar och därmed så märks det inte när han ger ut album. Därför tycker jag att det är lovande att Komika startar upp en serietidning även om distributionen initialt kommer att vara för dålig men det är ju så marknaden ser ut idag. Jag hoppas att vi får fler ser ambitiösa serietidningar de kommande året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar