Staffars Seriers Blog: Sajtuppdatering

14 oktober 2005

Sajtuppdatering

Vi har nu lagt upp vår genomgång av Previews oktoberutgåva.

Tyvärr har Staffar blivit sjuk och inte kunnat leverera några texter så mangagenomgången saknas.