Staffars Seriers Blog: Första leveranstanken

29 oktober 2008

Första leveranstanken

"Varför är det blod på baksidan av fakturan?"

1 kommentar: