Staffars Seriers Blog: Vi har tagit ned skylten

10 februari 2010

Vi har tagit ned skylten


Fast bokstavligt snarare än meraforiskt. Vi har mao öppet som vanligt.

Någon som har tips på en billig ljuslåda i storlek mellan?