Staffars Seriers Blog: Slutresultatet

21 oktober 2010

Slutresultatet


Så blev skylten nästan färdig. Vi skall få glas i utrymmet ovan dörren men sedan är allt klart. Det ser oerhört mycket bättre och trevligare ut. Alla butiksinnehavare är jätteglada inte minst sedan glasen gör att det blir varmare i lokalerna. Det är till och med så att vi börjat prata lite löst om att ha någon fest eller liknande för att fira att det blivit så bra och trevligt. Det lär synas i bloggen om det blir av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar