Staffars Seriers Blog: Fint besök igår

16 mars 2007

Fint besök igår

Vi hade ett enormt fint besök i butiken i går. En tjänsteman från japanska UD var i landet för att ta reda på varför japansk populärkultur går hem i norden just nu och hur ser marknaden ut. Han hade ett långt samtal med Staffar om dels butikens historia och dels hur vi ser på mangans försäljnignssuccé.

Det känns som en enormt stor ära att bli utvald till att delta i ett sådant intressant projekt även om vår bit är rätt blygsam.Staffar, Mr Watanabe (japanska ambassadens kulturattaché) och Mr. Arita från japanska UDs kulturavdelnign