Staffars Seriers Blog: "End of an Era"

04 juni 2007

"End of an Era"

Sammanfattar Heidi McDonald ett party för att ära Strangers in Paradise sista nummer och det är bara att stämma in i det. Med Strangers in Paradise försvinner den sista av den våg av serieskapare som gav sina egna serier utan inblandning av något förlag. Med Dave Sim som centrum och propagandaminister så fylldes 90-talet av serieskapare som ville få ut sin vision av vad serier kunde vara. Jeff "Bone" Smith, Collen "A Distant Soil" Doran, Martin "Hepcats" Wagner, James "Starchild" Owen är bara några av de serieskapare som var del i den här rörelsen.

Från mitt perspektiv så tycker jag att den här vågen sammanföll med en oerhört kreativ period bland de amerikanska serierna. Serierna växte upp på något sätt och vi fick mognare, mer personliga verk som kunde uppskattas långt utöver de redan frälstas grupper. Några av serieskaparna blev dessutom förmögna på sina serier vilket alltid är trevligt och välförtjänt.

Tiderna förändras dock och det är värt att notera att den här vågen sammanföll i mångt och mycket med att antalet butiker som sålde serier utifrån den s k Direct Market-modellen var som allra störst, i och med att butiker föll i från minskade även försäljningen. Försäljningsskiftet från tidningar till album har gjort att det varit svårt för nya serieskapare att etablera sig. Det är inte förvånande att två självpublicister (Phil "Girl Genius" Foglio och "Carla "Finder" Speed-McNeel) gått från att initialt publicera serietidningar och sedan album till att publicera sig först på nätet och sedan album. De är dock undantag från verkligheten även om jag tror att det kommer att bli vanligare att etablera sig först på nätet och sedan publicera sig i bokform exempelvis så håller en av mina favoriter Kris Dresden håller just nu och publicera sin första serieroman en till två sidor i veckan fler lär följa.

Jag har en känsla att det mycket väl komma en ny våg av självpublicister om några år. De ekonomiska vinsterna är så mycket större när man sköter allt själv gentemot att bli utgiven av ett förlag. Det kräver dock att någon ny visar på hur man bäst utnyttjar de system som finns tillgängliga idag (och för all del det som kan finnas imorgon)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar