Staffars Seriers Blog: Previewsgenomgången klar

16 oktober 2007

Previewsgenomgången klar

Oktober månads previewsgenomgång är färdigskriven och upplagd i previewsavdelningen.

Ett litet smakprov därifrån författad av Staffar:

Pride of Bagdad SC
Written by Brian K. Vaughan
Art and cover by Niko Henrichon
Onsale january 2 136 pg, $12.99 US, Mature readers

Här har vi nu den häftade utgåvan av ett av førra årets bästa album. Brian K Vaughan (som ju var Whedons val till att ta øver Buffy-manusen) använder sig av en lejonflock på flyck från Bagdads sønderbombade zoo før att før att uttrycka tankar om en mänsklig existens, eller før den delen djurisk existens under extrema omständigheter. Vaughan skriver annars inte bara Ex Machina, han var dessutom Whedons val till Buffy-serietidnings-manusførfattare. Dessutom så ger Henrichons teckningar/målningar verket både liv och närvaro.
Snyggt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar