Staffars Seriers Blog: 2008 vilka önskningar slog in

02 januari 2009

2008 vilka önskningar slog in

Det är dags att gå igenom vilka av mina önskningar för 2008 som slog in och vilka som jag hade fel i.

Det jag önskade var:
* Webbshoppen äntligen färdig!
Är i princip färdig. Behöver fyllas med innehåll vilket förhoppningsvis sker under januari om alla bara blir friska.
* Färre mangalbum ges ut i USA
Det här slog in. Åtminstone ett 100-tal färre album kom ut under 2008 och enligt de kända planer så kommer ännu färre album ut 2009. Det är bra för det är för mycket skit som kommit ut de senaste åren och förhoppningsvis leder detta till att vi kommer att få lättare att hitta till den bra mangan.

* Att Galagos internationella satsning blir en framgång
Hmm, det här slog halvt in. Jag har sett några få (betydligt färre än jag trott) positiva recensioner av From the Shadow of the Northern Light och jag vet att flera svenska serieskapare har fått kontrakt på att komma ut i USA vilket är positivt. Men jag hade hoppats på lite mer, talet om en svensk våg. Vi får se vad som händer under 2009, effekten kan komma då.

* Att vi kommer ut på fler mässor/konvent än i år
Stämde inte. Vi kom ut på färre vilket har satt sitt spår i vår omsättning.

* Att Hjälp! utvecklas till en vettig tidning
Sista numret för året kändes som om de hade hittat en form. Upprepar de den två gånger tror jag att de har ett berättigande utöver vara ett reklamblad för Kartagos albumutgivning.
* Att det kommer ut fler bra seriealbum än 2007
Hmm minnet är inte vad det borde vara. Jag vet att jag missnöjd över 2007s utgivning. Den svenska utgivningen under 2008 har helt klart varit bättre än föregående år. Den amerikanska har väl varit ungefär jämngod så sammantaget så har väl den här önskningen slagit in.

* Att utökningen av genrer inom mangautgivningen fortsätter
Föll inte igenom visserl igen fick jag en enorm kick av Gantz som kändes återkomst för en gammal mangagenre, SF men annars har det var mer av det som givits ut tidigare. Möjligen kan man prata om en del yuri-ökning.

* Att vi får se en ny bra deckarserie under 2008
Kommer inte ihåg någon som startades under 2008.

* Färre independenttidningar som satsar på sammanblandningar av genrer
Det såg vi mindre av 2008.

* Däremot så hoppas jag på att fler independentförlag satsar på rena genreserier
Såg ingen uppsving i det här, mycket för att jag inte såg någon riktig uppsving för independentbolag. Vad jag däremot såg var fler riktiga bokförlag som satsade på serier genom att adaptera sina redan framgångsrika bokserier till serier ofta inom fantasygenren så lite slog den önskningen igen. Bara inte på ett sätt som jag tror leder fram till fler bra serier.

* Jag hoppas oerhört mycket att vi får se någon gammal glömd serieskapare återvända
Messner-Loebs kom på fötter igen med en stor samling av Journey bl.a., vilket räcker för mig att den här önskningen slår in.

* Färre personer bryr sig om masskrossövers och fler bryr sig om serierna är bra istället.
2008 var året då allt dominerades av Final Crices, Secret Invasion och vad tusan mer. Så nej, den här önskningen slog inte in i USA.

* Att Staffars Serier är mer bekant vid starten av 2009 än vid starten av 2008.
Man kan väl få drömma lite ^_^

Sedan försökte jag förutspå lite vad som skulle ske
* Den Digitala revolution kommer att ha stort inflytande över serierna under det här året och med det menar jag dels att fler personer kommer att gå över till att läsa serier på dataskärmen och att det innebär mer scannrade serier finns tillgänglig.
Den här utvecklingen har pågått lite i bakgrunden men jag har noterat att flera stamkunder som pratar om det hittat serier de köpt hos oss på nätet och därför droppat dom.

* Serietidningsdöden kommer att fortsätta då den nya serietidningsreligion är seriealbum.
Genom de stora cross overs som pågått så har den här inte slagit in.

* Vi kommer att se ett antal mindre amerikanska förlag lägga av under 2008 förmodligen något mer känt då kostnaden för att ge ut serier ökar med bl.a. kravet på att de skall ha EAN-koder för få distribueras via Diamond.
Jag tror vi sett en del vanity-projekts från Previews men inga av de mer profilstarka småförlagen vilket glädjer mig mycket.

* Vi kommer att få se minst ett rättsfall i USA där moralkonservativa krafter kommer att hoppa på serier. Det skulle inte förvåna mig om det rättsfallet handlar om Yaoi. Däremot tror jag att de goda kommer att segra.
Det glädjer mig mycket att detta inte slog in. USA stod inför ett vägskäl och det verkar som om de mer progressiva människorna har tagit tillbaka rätten att få läsa det de vill.

Jag utmanade även andra serieskribenter om vilka önskningar de hade för 2008. Hittade inte alla men Johannes på Galago, hade väldigt många rätt även Mikke på Komika hade ett par rätt i det som han trodde skulle få se. Ola Hammarlund svarade i min tråd på seriefrämjandets forum och hade hälften rätt så gott jag kunde se.

Nu är det dags att skriva önskningarna för 2009