Staffars Seriers Blog: Artikel om serier i GPGT

17 september 2009

Artikel om serier i GPGT

GPGT skriver en artikel om serietecknare i Göteborg som jag enbart länkar till för att jag såg två reaktioner därifrån. Reaktion 1 och reaktion 2.