Staffars Seriers Blog: Intressant läsning

08 november 2006

Intressant läsning

Steven Grant pratar om hur serier produceras i senaste kolumn. Först pratar han om att omarbeta ett redan färdigt manus till ett annat sidantal. Den andra biten (den blå texten) är dock det intressantaste då den innehåller ett expriment som han gjorde. 4 tecknare fick samma manus till en seriesida och kom upp med 4 olika sätt att berätta samma händelse. Rätt skoj att se dom så här efter varandra och samtidigt höra vad Grant tycker om sättet de berättat hans historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar