Staffars Seriers Blog

22 februari 2005

Analys av seriebutiker kontra vanlig bokhandel

Brian Hibbs har för andra året i rad gjort en jämförelse mellan försäljningen i seriebutiken dvs den så kallade "Direct Market" och vanliga bokhandlare. Det som jag framför allt finner intressant är att även om bokhandeln sålt betydligt fler seriealbum än året innan så har inte bruttoförsäljningen i dollar ökat i motsvarande grad. Anledningen till det stavs manga som är betydligt billigare än amerikanska album. Detta borde innebära att kategorien manga minskade i lönsamhet för bokhandlarna under 2004 eftersom kostnaderna för att hålla lager och överhuvud taget hantera den stora ökningen av album borde öka mer än den bruttoförsäljning ger utrymme till. Men det är spekulationer från min sida. Det kan mycket väl vara så att storbokhandlarna har andra avtal o dyl som gör att de extra kostnaderna inte är så stora. Enligt hörsägen från amerikanska kollegor så verkar det som om en del av bokhandelskedjorna har uppmärksammat detta och dragit ned på de hyllmeter manga som de erbjuder. Det skall dock balanseras med att åtminstone en bokkedja har exprimenterat med importera manga direkt från Japan. Vi får se om detta lider till något mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar