Staffars Seriers Blog

16 februari 2005

Mer Manga

Heidi McDonalds the Beat har en artikel om hur det nu verkar som om mangautgivningen nu verkar lugna ned sig. Det är dock värt att notera att detta är början på en krash utan snarare att förlagen inte längre kan slänga ut vad som helst och det säljer utan köpare har blivit mer sparsmakade.

Jag tycker även att kommentarerna är väl värda att läsa då det finns en intressant information där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar