Staffars Seriers Blog: FRA- varför så tyst från näringslivet?

13 juni 2008

FRA- varför så tyst från näringslivet?

Jag har liksom många andra blivit rätt oroad av den nya FRA-lagen. Det är dock en röst jag saknar i debatten och det är Svenskt Näringsliv och storföretagen. Vad tycker de om att all deras internkommunikation rutinmässigt kan avlyssnas? Att potentialen för industrispionage ökar mångfalt? Det går ju inte att komma ifrån att när det finns spännande information att tillgå så är det ytterst svårt för nyfikna personer att titta på den. Det skulle vara ytterst intressant om någon journalist ringde upp Asea, Ikea, Volvo etc och frågade deras informationsansvariga om deras åsikt i frågan.

För övrigt kan jag bara hoppas att den riksdagsman som jag personröstade på, just för att han verkade ha ryggrad och stod upp för de små mot de stora, verkligen visar sig ha ryggrad. Man kan väl alltid drömma om att politiker inte gör en besviken, va?

Emma stå på dig! Du har gjort ett fantastisk bra jobb och bloggbävning är bara förnamnet.