Staffars Seriers Blog: Läsecirkel- Pub vald

15 april 2009

Läsecirkel- Pub vald

Vi kommer att vara på Loch Ness Tavern på Wollmar Yxkungsgatan 5d någon gång efter 18.30. Ta med gott humör och lusta att prata Watchmen och andra serier.