Staffars Seriers Blog: Läsecirkel- Pub vald

15 april 2009

Läsecirkel- Pub vald

Vi kommer att vara på Loch Ness Tavern på Wollmar Yxkungsgatan 5d någon gång efter 18.30. Ta med gott humör och lusta att prata Watchmen och andra serier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar