Staffars Seriers Blog: Spx10 nu börjar det hända saker