Staffars Seriers Blog: CPM inte döda... än i alla fall

30 maj 2006

CPM inte döda... än i alla fall

Enligt det här meddelandet så förnekar en talesman för CPM att de går i konkurs även om de inte förnekar att så kan ske. De skyller på att en konkurs hos deras videodistributör slagit hårt vilket mycket väl kan stämma men samtidigt så verkar de ha saknat storsäljare och därmed hamnat på efterhand när anime- och mangaförsäljningen exploderat de senaste åren.
Jag tycker att Tom Spurgeon sammanfattar det hela rätt bra med:

A third and possibly most damning reason this isn't a dire sign for the category is that no one's perception of Central Park Media's impending announcement seems to be "What!? They should have been a huge success now!" as much as it is "Yeah, that totally makes sense they might crap out."

CPM var aldrig en storsäljare hos oss även om vi sålt en hel del av de Yaoi-titlar som de gav ut på underförlaget Be Beautiful.

Warren Ellis diskussionforum The Engine har en rätt bra diskussion som sätter in CPMs situation i den allmäna trenden vad som gäller försäljning av serier i stort i USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar