Staffars Seriers Blog: Ny mangatext från Staffar

13 maj 2006

Ny mangatext från Staffar

Finns att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar