Staffars Seriers Blog: 5 snabba med Mikke Schirén

27 augusti 2007

5 snabba med Mikke Schirén

Mikke Schirén är 2000-talets Horst Schröder, Full av energi för vad seriemediet kan ge och med en utgivning som koncentrerar sig på de bästa europeiska serierna. Detta kombinerar han med en vilja att ställa upp för serierna i olika projekt som att organisera Seriefrämjandets webbforum och deras seriewiki samt Sveriges just nu bästa tidning om tecknade serier - Komika Magasin.

1) Hur har året varit hittills för Komika?

Året har varit mycket bra, och det känns att förlaget börjar att få någon typ av struktur. I början var det mest kaos:-). En hög förseningar och problem som inledde sommaren och som har fortsatt ett bra tag har ställt en del problem, men problem är till för att lösas.

2) Vad händer under hösten?

Under hösten händer bland annat att Lewis Trondheims Kanino kommer ut med första delen Slalom. Och så kommer den efterlängtade treje delen av Mats Källblads Vimmelgrind, Det stora snöovädret. Sedan kommer Hieronymus B av tyska serieskaparen Ulf K - ett samarbete med Edition 52 (Tyskland), Bries (Belgien), Top Shelf (USA) och Dibbuks (Spanien).
Till bokmässan skulle tre böcker till komma ut, men de kommer senare i höst, av flera olika skäl, bland annat ett tryckeri som gått i konken, ett franskt förlag som hade problem att få tummen ur, tidsbrist och en hög andra skäl. Vilket gör att stora delar av Komikas utgivning skjuts framåt. Vilket givetvis är trist. Jag har lärt mig att ju längre man driver ett förlag ju mer administration blir det -något som jag inte varit helt förberedd på. Men någon gång ska man lära sig...

3) Vad är Facil Grande för något?

Fasil Grande är ett försök att göra en svenskt svar på tidningar som Strapazin, Stripburger, Mome, Lapin etc. Internationella serieskapare, ofta ur den alternativa skaran, men inte tvunget. Svenskar kommer också att finnas med i receptet.

4) Vad har du för förhoppningar på den?

Förhoppningarna på Fasil Grande är att stärka den tecknade serien som en egen konstform i Sverige. Jag är helt övertygad om att hela prjektet kommer att vara en förlustaffär....

5) Något nytt som kommer att hända på Komika Magasin?

Komika Magasin har fått flera nya skribenter knutna till sig, och jag söker Kulturtidskriftsstöd för första gången för den nu i höst. Det kommer att bli mer artiklar och texter som går djupare, ibland i samarbete med andra internationella tidskrifter om tecknade serier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar