Staffars Seriers Blog: Märkligt kundbeteende

14 augusti 2007

Märkligt kundbeteende

Det finns ett beteende bland kunder och besökare som jag aldrig riktigt förstått. Flykten efter att ha känt på dörren och det är låst. Ibland har jag varit på muggen i butiken (eller av någon anledning behövt låsa dörren) hört att någon är på dörren men när jag väl är framme så är det som om kunden har gått upp i rök.

Varför gör ni så?