Staffars Seriers Blog: Hmm, borde inte det här vara