Staffars Seriers Blog: Blyg09

25 oktober 2009

Blyg09

En sak jag saknar med årets upplaga är att sitta med i lokalen där
saker händer. En av höjdpunkterna var att lyssna på de föredrag som
hålls. Fanns definitivt ett underhållningsvärde att lyssna på
flickor som pratade om Harry Potter-slash. Jag kände mig mer delaktig
i konventet. Sedan saknar jag ett par personer som var där förra
gången.

Staffan