Staffars Seriers Blog: Ryktet säger...

05 oktober 2012

Ryktet säger...


  • Att ett visst stort serieförlag inte kommer att ge ut fler seriealbum i höst utan satsar allt inför våren.
  • Att Kapten Klara kommer att återuppstå
  • Att en viss person på en viss seriebutik spenderar för mycket tid på twitter och har lite tråkigt just nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar