Staffars Seriers Blog: Bild och Bubbla görs om

21 april 2008

Bild och Bubbla görs om

Efter en tid då man nästan kan säga att Sveriges enda tidskrift om serier Bild och Bubbla har legat i träda så börjar redaktion visa tecken på liv. Det är en ny satsning, ett nytt format och inte minst en ny inriktning som gäller. Framför inriktningen tror jag kommer bli intressant då ambitionen är att bubblan skall bli tidlös och man kommer att lyfta ut nyhetsbevakningen och recensionerna till en nätsatsning vilket är helt rätt tänkt. Förhoppningsvis blir nätbubblan ett bra kompliment till Komika magasin.

Jag är väl inte helt övertygad om att den planerade övergången till ett bokliknande format kommer att bli helt lyckad då det ställer lite högre krav på skribenterna än en vanlig tidskrift. Jag tycker dessutom att Comics Journals förflyttning dit har inneburit att intresset minskat för den. Det går dock inte att komma ifrån att med en bok-tidning så öppnar sig flera distributionsvägar vilket inte skall underskattas för en kulturtidskrift av det här slaget.

Det blir i alla fall spännande att se vad det blir av tidningen och jag hoppas att allt lyckas då inte minst seriefrämjandets medlemmar förtjänar att få något för medlemskapet. Du kan läsa vad som är planerat mer specifikt och inte minst se bilder på den nya designen på Seriefrämjandets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar