Staffars Seriers Blog: Mycket bra intervju om manga

17 december 2007

Mycket bra intervju om manga

Tom Spurgeon intervjuar Jason Thompson som är en person som jag respekterar oerhört mycket. Genom Thompsons erfarenheter hos Viz Comics och det faktum att han läste igenom det mesta som kommit ut i mangaväg i USA så har han ett sådant fantastiskt perspektiv på vad som händer just nu. Att hans åsikter i mångt och mycket överensstämmer med mina är väl bara en tillfällighet. Spurgeon är också en bra intervjuare som är intresserad av manga men inte som inte är en otaku så det blir ett rätt intressant samtal om mangan och dess framtid. Det här citatet tycker jag är nyckelfrågan som mangautgivarna har att svara på:
The way I see it, fandom in America could go in two directions as the fans get older -- they could start thinking, "Gee, I'd like to read manga which is more realistic and has more diverse, less fantastic subject matter," or they could start thinking, "I'd like to read a new Naruto manga, where Naruto is older and has a new costume." Guess which path I think American superhero comic readers have already chosen?
Jag hoppas innerligt att mangautgivningen blir bredare så att vi återfår den bredd som vi hade innan mangaexplosionen skedde för några år sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar