Staffars Seriers Blog: Låt mig se om jag förstår det här rätt

16 september 2008

Låt mig se om jag förstår det här rätt

Det är ekonomisk kris i USA. Finansinstitut begär att staten skyddar dom medan de försöker rekonstruera bolaget, bolåneföretag övertas av staten för att inte gå i konkurs allt till en stor kostnad för den amerikanska staten som redan nu dras med ett gigantisk budgetunderskott bland annat för sin stora krigsinsats. Dessutom har de en rätt rejäl statsskuld till bl.a. Kina.

Då förlorar kronan i värde gentemot dollarn?

Kommer aldrig förstå mig på valutakurser.