Staffars Seriers Blog: Påminnelse

01 september 2008

Påminnelse

Detta är sista veckan av vår jubileumsrea med 20% på allt utom fansin och prenumerationer.

Prenumeranter ert specialerbjudande kommer att komma efter det att reaveckan är slut.