Staffars Seriers Blog: Love & Rockets byter form och jag sörjer

15 november 2007

Love & Rockets byter form och jag sörjer

Beskedet att Love & Rockets byter format från en kvartslutgivning till en årlig tjockare utgåva fyller mig med en sorg över ett publiceringsformat som är på väg att försvinna. Detta var den sista regelbundet utkommande serietidningen bland indie- eller alternativtidningarna och den var väldigt viktig för att driva in kunder regelbundet till butiken. Nu är det egentligen tjocka dyra antologier som är det enda alternativet och det är inte riktigt bra för oss seriehandlare. För trots allt är just detta att vi har serietidningar som är den stora skillnaden mellan oss och bokhandlare av andra typer. Jag tror också på den regelbundna utgivningen för att stimulera folk till att köpa fler serier. Att formatet nu håller på att försvinner tror jag att förlagen kan komma att ångra då tröskeln stiger för vad läsare är villiga att betala för, speciellt i dessa internettider.

Det som skrämmer mig när det gäller tidningarnas försvinnande är en kombination av den digitala utgivning som Marvel introducerar nu och bokutgivning som anpassas allt mer efter de stora bokhandlarnas önskemål. Då riskerar vi som liten seriebutik att försvinna om vi inte lyckas hitta ett sätt att hålla oss relevanta.

Tack och lov att svenska serieförlag satsar hårt på nya tidningar just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar