Staffars Seriers Blog: Teckenspråk borde läras ut i grundskolan

16 november 2007

Teckenspråk borde läras ut i grundskolan

Hade just en av de där frustrerande upplevelserna där vi är två personer som vill kommunicera med varandra om så mycket men inte lyckas så bra som vi båda vill. Skriva korta meningar på papperslappar är ett dåligt substitut gentemot en riktig konversation om huruvida en manga är bra eller dålig. Det är vid sådana här tillfällen (som händer högst en gång vart tredje år) som det stör mig att jag aldrig lärt mig teckenspråk. Tyvärr hittar jag aldrig tiden att gå kvällskursen men det är något med att kunna erbjuda den servicen som tilltalar mig oerhört så kanske någon gång tar jag mig i hampan. Däremot tycker jag nog att dagens skolelever borde få en lära sig det språket. Det kan inte göra annat än att stimulera (samt så blir det lite tystare i skolsalarna).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar