Staffars Seriers Blog: Uppcon Dag 3 irritation

30 september 2007

Uppcon Dag 3 irritation

"Nej, du får inte pruta, de nedsatta priserna är redan färdigprutade och klara."

"Nej, inte ens om du frågar en andra gång."

"Eller en tredje gång"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar