Staffars Seriers Blog: Uppcon: ett djävla ofog

28 september 2007

Uppcon: ett djävla ofog

Våra bordsgrannar två bord till vänster om oss säljer J-rock som de dessutom spelar på hög volym något som jag tycker är ett djävla ofog och något som bra arrangörer av mässor ser till att hålla i schack. Det är nog jobbigt med ljudnivån i lokalen utan att påföra massa oljud.

Ja, deras musik klassificerar jag som oljud. Håkan skulle säkert tycka om det.