Staffars Seriers Blog: Uppcon: Skyltar

28 september 2007

Uppcon: Skyltar

En av de mer intressanta bitarna av Uppcon är alla skyltar som folk börjar bära omkring på. Allt från en önskan att byta sovsal till kramar för alla.